Pobyty pro zdravotně oslabené

Na tyto pobyty máme vynikajícího odborníka, který organizuje také všechny aktivity pro seniory :

Ing.Luboš Kondrys : +420 737 278 727