Pro střední a vysoké školy připravujeme na objednávku celoročně společenské, sportovní i kulturní akce u moře i v Sibiliných horách. Zajistíme také dovolené nebo stáže pro vyučující…

První lékařská fakulta UK : 
Mgr. Trnka mobil  +420 724 720 750
Dr. Marcoň  +420 725 090 374

Asociace ředitelů průmyslových škol : Mgr. Hlaváč  +420 604 205 837

Asociace zdravotních škol :  Dr. Sitná :  + 420 601 566 648