Navázali jsme spolupráci s Univerzitou v  Anconě, zdravotními školami v regionu Marche a zajistili partnerství českých a italských Lékařských komor a nemocnic.

MUDr. Kubíček předseda Lékařské komory Prahy 5 a LOK FNM Motol : mobil. :  +420 608 776 564

Prof. MUDr. Seidl přednosta Neurologické kliniky ILF UK :  mail :  Zd.Seidl@vfn.cz

Více podrobností pro všechny projekty : Dr.Václav Mareš  +420 605 259 696